Ajánlatkérés

Ipari festékek: jó gyakorlatok a helyes tárolás terén

Festékraktár, az AlpAccess vállalat gépjárműve

Ahhoz, hogy az ipari festési szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseknek eleget tudjunk tenni, kénytelenek vagyunk jelentős mennyiségű ipari festéket raktáron tartani. Az AlpAccess vállalatnál több mint 10.000 l festék van állandó jelleggel raktáron. Ezt a mennyiséget úgy kell tárolni, hogy a környezeti tényezők ne károsítsák a minőségét, és az érvényben levő jogszabályokat is betartsuk.

Ipari festékek ‒ Hogyan tároljuk ezeket helyesen?

Ahhoz, hogy a festékek hosszú idő elteltével is használhatók legyenek, néhány feltételt be kell tartanunk:

A hőmérséklet ellenőrzése

A tárolási hőmérséklet minden festék esetében bizonyos korlátok közé esik. Például a vinilészter gyantákat 35 ⁰C alatti hőmérsékleten kell tárolni ahhoz, hogy ne szilárduljanak meg, még akkor is, ha a komponenseiket nem kevertük össze. Másik példa a víz alapú festékek, mint a ilyen a Xylan-termékcsalád, amelyeket a fagypont alatti hőmérsékletek helyrehozhatatlanul megkárosítanak.

Ahhoz, hogy optimális körülményeket között tároljuk a festékeket, és elősegítsük felvitelüket, 15 és 25 ⁰C közötti a hőmérsékletet kell biztosítanunk. Ezt télen fűtő, nyáron pedig légkondicionáló berendezéssel érjük el. Ahhoz, hogy mindezt csekély energiaráfordítással érjük el, a raktárhelyiséget megfelelő módon kell szigetelni.

A hőmérséklet monitorozása

Minden festéknek van raktári élettartama (angolul shelf life). Ez az időintervallum szerepel a műszaki adatlapon, és festéktől függően lehet 3 vagy 6 hónap, 1 év, akár ennél hosszabb is. Egyes gyártók képesek ennek az időintervallumnak a meghosszabbítására, ha képesek vagyunk igazolni, hogy a festéket optimális hőmérsékleti körülmények között tároltuk. Az AlpAccess vállalat állandó raktárait adatnaplókhoz csatlakoztatott hőmérséklet-érzékelőkkel szereltük fel, amelyek percről percre regisztrálják a hőmérsékletet.

Az AlpAccess vállalat ipari festékraktárának hőmérsékletellenőrzése

A megfelelő szellőztetés

A legtöbb ipari festék oldószeralapú. Az oldószerek még dobozban történő tárolásuk esetén is gőzöket bocsáthatnak ki, amelyek mérgező vagy robbanásveszélyes gázokat tartalmazó környezetet eredményezhetnek. Éppen ezért ajánlatos mechanikai úton történő szellőztetést biztosítani a festékraktár számára. Raktárainkat ventillátorokkal láttuk el; a robbanásveszély elkerülése végett pedig állandó jelleggel monitorozzuk a gázkoncentrációt. A ventillátorok és a szenzorok beszerelésénél azt kell tekintetbe venni, hogy az oldószerek gőzei a levegőnél nehezebbek, és a helyiség padlózata közelében gyűlnek meg.

Elegendő megvilágítás

Az ipari festékraktárakat kellőképpen meg kell világítani ahhoz, hogy a dolgozók helyesen azonosíthassák a felhasználásra kerülő termékeket. Az elegendő megvilágítás 50 lumen/négyzetláb, vagyis 538 Lux.

Tűzvédelem

A festékek többsége gyúlékony; ezért meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a tűzvész veszélye minimális. Ehhez az alábbiakra kell figyelni:

  • A helyiséget tűzálló anyagokból kell kialakítani: tűzálló szendvicsfalakból, fémpanelekből és/vagy tűzálló OSB lemezekből.
  • Robbanásveszéllyel nem járó elektromos készülékeket: tanúsított fénycsöveket, fűtőberendezéseket, oldószer-visszanyerőket és légkondicionáló berendezéseket használunk.
  • Adekvát kényszerventillációt alkalmazunk az oldószergőzök eltávolítására.
  • A hőmérsékletet és a robbanásveszélyes gőzök koncentrációját érzékelőkkel monitorozzuk, de füst- és tűzérzékelőket is felszereltünk.
  • Ellenőrzött oltókészülékeink vannak látható és megfelelően megjelölt helyeken.
  • A raktár jellegére vonatkozó figyelmeztető táblákat szereltünk fel, amelyek a dohányzás és a nyílt láng használatának a tilalmára emlékeztetnek.

A véletlen kiömlés elleni védelem

A műszaki előírásoknak megfelelő festékraktár a termékek véletlen kiömlése elleni védelemmel is rendelkezik, hogy elkerülhető legyen a festékeknek és mérgező összetevőiknek a talajba és/vagy a talajvízbe való beszivárgása. Raktárainkat másodlagos tárolóval (secondary containment) szereltük fel, amelyet 3‒5 mm vastag polikarbamid (ütésálló és vegyi anyagokkal szemben is ellenálló elasztomerfesték) réteggel szigeteltünk. A polikarbamid-szigetelés megkönnyíti a padló megtisztítását és a kiömlött termék teljes mértékű eltávolítását.

Más megoldás a kiömlött anyagok összegyűjtésére szolgáló készletnek (spill kitnek) látható helyen történő tárolása és megfelelő megjelölése. Ez abszorbeáló anyagokból, az abszorbeáló anyag összegyűjtésére szolgáló szerszámokból és a festékkel átitatott abszorbeáló anyag tárolására szolgáló légmentesen zárható zsákokból vagy dobozokból áll.

A tételek helyes leltározása és nyilvántartása

A raktárban található termékek helyes leltározása és nyilvántartása igen lényeges. A tétel sorszáma segít a megfestett munkadarabok és a felhasznált festékek azonosításában, és így be tudjuk bizonyítani, hogy a műszaki leírás szerint, a megfelelő termékkel végeztük el a festést.

A biztonsági adatlapokhoz és a műszaki adatlapokhoz való könnyű hozzáférés

Az ipari festékraktárakban kell lennie egy egyértelműen megjelölt zónának, amelyben megtalálhatók az ott tárolt termékek biztonsági adatlapjai (MSDS ‒ Material Safety Data Sheet). A biztonsági adatlapok igen hasznosnak bizonyulnak, ha azt kell meghatároznunk: miként kezeljük a festéket, vagy milyen védőfelszerelést viseljünk használatakor. Továbbá, ha baleset történt, az orvosok ugyancsak ezt az adatlapot használják arra, hogy meghatározzák a beavatkozás és kezelés adekvát módját. A festékek felvitelekor a biztonsági adatlap egy másolatának a felviteli zónában (a festőkabinban, az építőtelepen vagy a porlasztóberendezés közelében) kell lennie.

A termékek műszaki adatlapjai (PDS ‒ Product Data Sheet) a festék előkészítésére, alkalmazási módjára, száradási idejére és újrafedési idejére vonatkozó információkat tartalmaznak. Ezek a minőségi festés biztosításának a szempontjából lényegesek. A műszaki adatlapokat a legcélszerűbb a raktárban őrizni.

Az ipari festékek kezelése a raktárban

FIFO (First In First Out) szervezés és a rendelések felosztása

Amint már korábban megjegyeztük minden festéknek véges raktári élettartama van. Ezután a szavatossága lejár, és alkalmazása nem javallott. Amikor jelentős festékkészletekkel dolgozunk, oly módon kell ezeket raktározni, hogy lehetségessé váljon a készleteknek a termék régisége függvényben történő permutálása (First In First Out: az elsőként elraktározott termék kerül felhasználásra elsőnek). Ennek az elvnek az alkalmazása megvéd attól, hogy bizonyos termékeket raktáron felejtsünk, ami minőségi gondokat, anyagi veszteséget és nemkívánatos hulladékot eredményezhet.

Hasonlóképpen jó gyakorlat a termékeknek a megrendelések/projektek szerinti elrendezése. Így biztosíthatjuk azt, hogy a jelen megrendelés teljesítéséhez nem használunk tévedésből inadekvát termékeket.

Védőfelszerelések és figyelmeztető jelzések

Tekintettel arra, hogy a festékek zöme mérgező, az ipari festékraktárakban megfelelő védőfelszereléseknek és figyelmeztető jelzéseknek kell lenniük. A védőfelszerelés áll(hat): a légutakat védő maszkokból, a szem kiöblítésére szolgáló folyadékokból és elsősegélykészletből. A figyelmeztető jelzések a következők lehetnek: Figyelem! Mérgező anyagok!; Figyelem! Gyúlékony anyagok!; Figyelem! Korrozív anyagok!; Az egyéni védőfelszerelés (kezeslábas, védőmaszk, védőkesztyűk és védőszemüveg) használata kötelező!.

Festékraktár

Rólunk írták