Ajánlatkérés

IRATA – Ipari alpintechnika

IRATA-rendszerű ipari alpintechnika

Az AlpAccess társaság IRATA-tag, és egyben IRATA-tanúsítvánnyal rendelkező ipari alpintechnikai vállalat is. Az IRATA betűszó feloldása Industrial Rope Access Trade Association (Ipari Alpintechnikai Szakmai Társaság).

Miért karoltuk fel az IRATA-rendszerű ipari alpintechnikát?

Az alpintechnika ma már a magasban található vagy nehezen hozzáférhető munkahelyeken végrehajtott gyors beavatkozások leggyakoribb módszere. Az IRATA pedig az ipari alpintechnika teljesen biztonságos alkalmazását célzó megbízható eljárásokat ajánl.

Mi az IRATA?

IRATA LogoAz IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) betűszó az Ipari Alpintechnikai Szakmai Társaságot jelöli. Az általa kidolgozott alpintechnikai beavatkozási rendszer a magasban végzett munka biztos módszere. A módszer a köteleket meg a járulékos eszközöket a munkahely biztonságos megközelítésére és elhagyására használja, valamint rögzítésre használja.

Az ipari alpintechnika előnye elvben a nehezen megközelíthető munkahelyeknek a dolgozók általi gyors és biztonságos elérése. A legtöbb esetben ez nem is érinti a közvetlen környezetben végzett többi tevékenységet. A másik nagy előny az, hogy más megközelítési módszerekhez képest gyakorta csökken az adott feladatra szánt munkaórák száma és a kockázat is.

Az ipari alpintechnika elsődleges célkitűzése a tevékenység oly módon történő megtervezése, irányítása és kivitelezése, hogy minimálisra csökkenjen az incidensek, vészhelyzetek és balesetek száma. Vagyis az, hogy a munkavégzés biztonságos rendszerét alakítsa anélkül, hogy az érintett tulajdont vagy a környezetet károsítaná.

Az IRATA-eljárások

Az IRATA International állandó jelleggel tökéletesíti az eljárásait, amelyeket a tagoknak be kell tartaniuk, és ezt a szervezet nyomon is követi. Így ültetik gyakorlatba és tartják fenn a munkavégzés biztonságos rendszerét; és ez az, ami az IRATA-tagvállalatait megkülönbözteti az iparág többi szereplőjétől.

Mint bármely a magasban történő munkavégzésre alkalmas módszer, az ipari alpintechnika is teljes rendszerként értelmezendő. A tervezés, az irányítás, a szakértelem és a megfelelő felszerelés azonos jelentőséggel bírnak. A biztonságos munkarendszer megteremtése érdekében ezek kölcsönösen függnek egymástól.

A jó gyakorlat kódexe az ipari alpintechnika módszereire vonatkozó ajánlásokat és eligazító információkat tartalmaz.

  • Az 1. rész az alapelveket és az ellenőrzés eszközeit ismerteti.
  • A 2. rész az előbbieket tárgyalja bővebben.
  • A 3. rész azon függelékek listája, amelyek a konkrét munkamódszerekre vonatkozó útmutatásokat, és a többi fontos témával kapcsolatos információt tartalmazzák. Néhány függelék még munkában van.
  • A 4. rész az idevágó nemzeti jogszabályokban igazít el.
  • Az 5. rész a könyvészet.

A részeket, főként az első kettőt, a közöttük levő kapcsolat figyelembe vételével kell olvasni.

Rólunk írták